Bazując na ogromnym doświadczeniu, wiedzy naszych Prawników z Departamentu Prawnego , oraz w oparciu o wysoko wykwalifikowaną kadrę naszych rzeczoznawców z zakresu techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego jesteśmy w stanie zaproponować Państwu naszą ofertę pomocy w dochodzeniu odszkodowania bezpośrednio od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w przypadku, gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku lub sprawca nie posiadał ważnego OC , lub w ogóle nie był ubezpieczony, a jest odpowiedzialny za wyrządzenie szkody związanej z ruchem pojazdów. Jesteśmy również w stanie wykonać niezbędną opinię techniczną, która stanowi podstawę wypłaty odszkodowania, przeprowadzić proces likwidacji szkody , a w szczególności niewątpliwie przyspieszyć zakończenie procesu likwidacji powstałej szkody poprzez wypłatę rzetelnie naliczonego odszkodowania.