Prowadzenie postępowań w zakresie skarg i interwencji w sprawach indywidualnych względem zakładów ubezpieczeń, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Udzielanie opinii, porad i konsultacji prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, w zakresie likwidacji szkody i dochodzenia odszkodowania.

Zmiana kwalifikacji szkody całkowitej na częściową oraz zmiana kwalifikacji uszkodzonych części zamiennych zgodnie z technologią producenta danej marki.

Odwołania od stanowiska zakładu ubezpieczeń -pomniejszenie wartości części koniecznych do naprawy (tzw. potrącenie amortyzacyjne lub merkantylny ubytek wartości), od wyceny wartości wraku (pozostałości) pojazdu z AC, rozliczenia szkody z OC jako całkowitej, zastosowania w kosztorysie tzw. zamienników (części alternatywnych), powodzi – umowy dobrowolnego ubezpieczenia mieszkań, domów i innych.

Wezwania zakładu ubezpieczeń do zapłaty odszkodowania – z ubezpieczenia OC komunikacyjnego, odszkodowania z ubezpieczenia autocasco z uwagi na zwłokę (opóźnienie), pomniejszenie odszkodowania za szkodę w ubezpieczeniu mienia ruchomego (kradzież z włamaniem) majątkowego, świadczenia z umowy ubezpieczenia NNW młodzieży szkolnej, roszczenia ze szkody osobowej i inne.