• Świadczone przez naszą Firmę usługi zapewnią każdemu poszkodowanemu profesjonalne przeprowadzenie toku procesu likwidacji powstałej szkody, a w szczególności z naciskiem na jak najbardziej korzystny dla poszkodowanego wariant stanowiący o wysokości należnego odszkodowania.
  • Bazując na ogromnym doświadczeniu, wiedzy naszych Prawników z Departamentu Prawnego, oraz w oparciu o wysoko wykwalifikowaną kadrę naszych niemieckich i polskich Biegłych Sądowych jesteśmy w stanie zaproponować Państwu naszą ofertę pomocy w dochodzeniu odszkodowania bezpośrednio od zagranicznego ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia drogowego. Jesteśmy również w stanie wykonać niezbędną opinię techniczną, która stanowi podstawę wypłaty odszkodowania w szczególności niewątpliwie przyspieszy zakończenie procesu likwidacji powstałej szkody poprzez wypłatę rzetelnie naliczonego odszkodowania.