Gwarantujemy obsługę w zakresie przeprowadzenia procedur likwidacyjnych kończących się wypłatą należnego odszkodowania. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych pracowników – likwidatorów szkód, rzeczoznawców, biegłych sądowych w zakresie techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego, którzy zajmują się kompleksową obsługą. Pośredniczymy w kontaktach między towarzystwem ubezpieczeniowym, a osobami poszkodowanymi i zakładem naprawczym gwarantując szybkie i owocne zakończenie procedur. Zajmujemy się likwidacją szkód w zakresie merytorycznym i technicznym szkód komunikacyjnych.