Świadczone przez nasz Departament Prawny usługi zapewnią każdemu poszkodowanemu profesjonalne przeprowadzenie procesu sądowego, a w szczególności z naciskiem na jak najbardziej korzystny dla poszkodowanego wariant stanowiący o wysokości należnego odszkodowania.

Pozwy w postępowaniu sądowym :

  • o zapłatę
  • odszkodowanie – szkoda komunikacyjna
  • majątkowa
  • odszkodowania z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządu dróg
  • zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych utraty więzi rodzinnej na podstawie art. 448 w zw. z art. 23 i 24 k.c. (przed wprowadzeniem instytucji zadośćuczynienia po śmierci najbliższych członków rodziny) i inne.