Po dokładnym zidentyfikowaniu i ustaleniu stanu technicznego pojazdu oraz przy użyciu katalogów i programów komputerowych określa się wartość rynkową pojazdu.

Wyceniający ustala stan techniczny pojazdu bezpośrednio przed wyceną na podstawie przeprowadzenia własnych badań i oględzin pojazdu. Badanie takie, dzięki wykorzystaniu elektronicznych przyrządów do badania grubości powłok lakierowych, pozwala na ocenę zakresu i jakości wykonywanych wcześniej napraw blacharskich i lakierniczych i ich wpływu na wartość pojazdu. Możliwe jest także ustalenie tej wartości na podstawie opisów stanu technicznego, przekazanych rzeczoznawcy w aktach sądowych lub ubezpieczeniowych.

Zawsze rzeczoznawcy dokumentują wycenę samochodu sprawnego lub uszkodzonego wydrukami opinii z Komputerowego Systemu INFO EKSPERT. Tego typu opinie można wykorzystać w procesie odwoławczym w uzyskaniu odpowiedniej wysokości odszkodowania w przypadku szkód całkowitych.