Kalkulacje Audatex i DAT – kosztorysowanie napraw pojazdów opracowywane w oparciu o system Audatex i DAT oraz ich weryfikacja pod kątem prawidłowości i zgodności z opisem uszkodzeń pojazdu.

Właściwe określenie kosztu naprawy pojazdu zgodnie z procesami technologicznymi zalecanymi przez producentów jest podstawą do rozliczenia się z ubezpieczycielem, który zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania. Poprawne wyliczenie kosztów naprawy po kolizji lub po wypadku ma ogromne znaczenie przy ustaleniu odszkodowania. Przy pomocy odpowiednich programów komputerowych nasi eksperci wyliczają koszty napraw nie tylko dla samochodów osobowych ale także dla motocykli, samochodów ciężarowych i autobusów.